úterý 2. května 2017

Dnes jsme odváželi mladým z hospody stravenky do Liberce.Bylo hezky a tak jsem navrhla podívat se do Kryštofova Údolí.
Tip na výlet mi dala kamarádka.Kryštofovo Údolí leží v údolí říčky Rokytka pod svahy Ještědského hřebenu.
Většina obce je tvořena roubenými a hrázděnými domy, proto byla prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci.
Nejcennější historickou památkou je ranně barokní dřevěný kostel sv. Kryštofa z konce 17. stol.
Další památkou je Novinský železniční viadukt.Má 14 podpěrných sloupů na 198 m délky. Jeho výška dosahuje 30 m.Chytře jsem si nechala v autě menší objektiv a tak se mi na velký nepodařilo zachytit celý viadukt.
Další památkou je orloj, který je umístěn ve věžové budově bývalé trafostanice. Průčelí vévodí dvě okénka, v nichž každou hodinu defiluje 12 apoštolů po vzoru pražského Staroměstského orloje.