čtvrtek 4. května 2017

na pastvinách v Milovicích

Návštěvu u mé sestry v Císařské kuchyni jsme společně využili k návštěvě přírodní rezervace Milovice,kde se nacházejí ve volné přírodě koně,zubři a pratuři.Milovice jsou jedním z bývalých vojenských prostorů.Jsou součástí významné Evropské lokality Milovice-Mladá.Nejcennější jsou zde zachovalé otevřené stepi,obývané řadou vzácných rostlin a živočichů.

Stádo prvních čtrnácti divokých koní přijelo do rezervace 28. ledna 2015 z Velké Británie. Zvířata, která patří v Evropě, včetně České republiky, k původním živočišným druhům, byla na kontinentu vyhubena člověkem. Divoce žijící koně však přežili v drsném horském prostředí Exmooru v Británii, na náhorní planině s mnoha mokřinami a vřesovišti. První písemná zmínka o nich spadá do roku 1086 a patří tak k nejstarším plemenům koní v Evropě.
V říjnu 2015 poslala nizozemská organizace Tauros Foundation do Milovic šest praturů, pět jalovic a jednoho býčka, aby tu byli vypuštěni do přírody. Pratuři jsou zatím umístěni ve dvouhektarové aklimatizační ohradě. Milovičtí pratuři jsou jen vzdálenými příbuznými původních praturů, kteří žili na většině území Evropy a Středního Východu. Novodobí pratuři jsou výsledkem práce vědců ve 20. století, kteří je zpětně vyšlechtili z primitivních plemen skotu. Od roku 2008 se o nové šlechtění stará právě nizozemská organizace Tauros Foundation.
Zubr je největším volně žijícím suchozemským obratlovcem Evropy. Samci dosahují hmotnosti 530 až 920 kilogramů,samice téměř o polovinu méně, 320 až 540 kilogramů.

Zdroj: internetJedna z pozorovatelenKolem pastvin jsou cesty a dá se tak projít část území.
Rozsáhlé pastviny