čtvrtek 4. května 2017

přírodní rezervace Čtvrtě

Dnes jsem vytáhla manžela na výlet za bledulkami do Národní přírodní rezervace Čtvrtě,která leží u obce Mcely.Jeli jsme z Turnova směr Mladá Boleslav a dále na Luštěnice.Na stránkách obce Mcely jsem našla popis cesty.Jinak bychom možná zabloudili.
Národní přírodní rezervace Čtvrtě je chráněný přírodní útvar vyhlášený v r. 1989 k ochraně přirozených lesních společenstev kamejkových habrodřínových doubrav, doubrav s mochnou bílou a jasanových prameništních olšin s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů, jako např. bledule jarní, kruštíku drobnolistého a dalších hájových a vstavačovitých rostlin. V rámci soustavy Natura 2000 byla doplněna do národního seznamu evropsky významných lokalit. Chráněná oblast je les na úbočí terénního zlomu, ze kterého vytéká řada pramenů. Ty potom napájejí BAHNA, což je řada mokřadů s výskytem vzácných rostlin. Z nich je třeba jmenovat zejména bledule, které zde vytvářejí na jaře celé bílé koberce. Prameny pokračují potůčky, které napájejí překrásný lesní rybníček DYMÁČEK, který tady nechal zřídit šlechtický rod Thurn-Taxisů jako odchovnu pstruhů. Všechny potůčky se potom slévají při vstupu do rybníka ZADNÍK, který dnes slouží rybářům.
Zdroj internet
V listí se občas objevily podléšky


O kus dál v lese jsme objevili sněženky