středa 21. července 2021

Přírodní památka vrch Káčov

 Přírodní památka vrch Káčov se vypíná nad obcí Sychrov u Mnichova Hradiště.Je to skalní útvar vulkanického původu s kontaktními metamorfovanými horninami.Přírodní kanál vulkánu je pozůstatkem třetihorní sopky.Manžel mě opustil,že je na něj velké horko a vrátil se k autu,které jsme nechali někde na začátku vesnice.Bleky jako vždy zůstala se mnou.Cesta byla prudká a po úterním dešti se to klouzalo.Záviděla jsem Bleky její čtyři dlouhé nohy.Nezbývalo než to vzít nahoru také po čtyřech a dolů po zadku.Naštěstí výše bylo zábradlí s řetězy.


Asi by se dal útvar obejít,ale trochu jsem se bála,abych někde nespadla a také o Bleky,která běhá,jak kamzík.


Ještěd,ale tentokrát z vrchu Káčova.

Na to se Bleky těšila.První rybník a byla tam a nechtěla ven.


Výlet se vydařil ač bylo velké horko.Nakonec jsme se vykoupali i my u dcery v bazénu.

Mějte hezké letní dny

pondělí 19. července 2021

Zřícenina zámečku Zásadka

 Zásadka je zřícenina renesančního zámku,který byl vybudován na místě středověkého hradu  na okraji obce Sychrov,nedaleko Mnichova Hradiště v okrese Mladá Boleslav.Od roku 1967 je chráněn jako kulturní památka.Původní menší tvrz nechal postavit některý z rytířů ze Zásadky.První písemná zmínka pochází z roku 1406.Koncem 15.století po změně majitelů  byla tvrz přestavěna  a označována jako hrad.V roce 1560 koupil hrad Zikmund Vančura z Řehnic,který hrad přestavěl na renesanční zámek.Po rychlém střídání majitelů získávají sídlo na konci 17.století Valdštejnové,kteří ho připojují k panství Mnichovo Hradiště.V držení Valdštejnů zůstala Zásadka až do roku 1945,ale to už byla hodně zchátralá.

K zámku se váže pověst o mladém šlechtici,který si přivezl nevěstu až z Turecka.Kdysi dávno táhla česká vojska spolu s dalšími do boje proti Turkům.Do bitvy se vydal i mladý udatný rytíř ze Zásadky,který však padl do tureckého zajetí.Avšak zalíbil se mocnému pašovi,ten jej ušetřil a dal svému stárnoucímu zahradníkovi na výpomoc.Jak měsíce plynuly mladík se naučil turecky,po večerech hrával na loutnu a zpíval smutné písně z rodného kraje.Do písní se zaposlouchala pašova dcera ,seznámila se s mladíkem a zamilovali se do sebe.Když paša odjel na dalekou výpravu,milenci prchli do Čech.Jakmile se paša vrátil z výpravy přísahal,že se pomstí.Léta ale plynula na Zásadce byla svatba a narodil se manželům syn.Pět let uplynulo od jejich útěku z Turecka,když se před branami zámku objevila družina v čele s pašem a šavlemi v rukách.Ovšem brána se otevřela a k pašovi se vrhnul jeho vnuk.Tím pašu obměkčil.Odpustil dceři a jejímu manželovi a na počest nechal postavit v údolí pod Zásadkou kostel.

V současné době je o Zásadku dobře postaráno.Už dříve jsem někde četla,že se o ni stará pán,který má vedle pozemek a chatku.Je tu moc hezky,posuďte sami.
Okolí je hezky upravené
Je odsud vidět na Ještěd
Venku bylo sice velké horko,ale ještě jsem se vydrápala na vrch Káčov,který je nedaleko.Ten bude příště,zatím nemám všechny fotky projité.
Mějte hezký celý nový týden