29.8.18

Horní Branná

Horní Branná je obec v okrese Semily v Libereckém kraji a žije zde přibližně 1900 obyvatel.Od Jilemnice je to jenom kousek.V Horní Branné jsem se chtěla podívat hlavně na hrobku rodu Harrachů.Je tu ale i zámek a další zajímavosti.Protože všechno na sebe navazuje,tak jsme se nejdříve vypravili k zámku,kde to všechno začalo.
Renesanční zámek byl postavený v letech 1553-1582 Zdenkem z Valdštejna.Ten ovšem nestačil za svého života zámek dokončit,dokončila ho jeho manželka Marie z Martinic.Po něm byl pánem panství jeho syn Vilém z Valdštejna.Po jeho smrti v roce 1594 připadlo panství synovcům Adamu z Valdštejna a Heníkovi z Valdštejna.Adam poté vykoupil Heníkův podíl a stal se jediným pánem panství.V roce 1606 panství odkoupil Václav Záruba z Hustířan a v roce 1621 bylo Zárubům panství zkonfiskováno a připadlo Albrechtu z Valdštejna.Ten jej v roce 1632 daroval hraběti Otovi Bedřichovi z Harrachu.Během třicetileté války utrpěl zámek rozsáhlé škody.V držení Harrachů zůstal zámek do roku 1945,kdy byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován a získalo je Ředitelství státních lesů a statků v Praze.V roce 1954 přešel zámek do správy obce a ta provedla v roce 1966 rozsáhlou rekonstrukci.Dnes slouží zámek reprezentativním účelům,jsou zde kanceláře a malé muzeum.Expozice je věnovaná K.A.Komenskému,který zde pobýval a spisovateli J.Šírovi,místnímu rodákovi.

Hrobka rodu Harrachů  neboli kaple sv.Kříže je nádherná stavba.Byla započata v roce 1840,vysvěcena byla v roce 1870.Vnitřní stěny hrobky jsou obloženy deskami z černého mramoru se jmény zemřelých.Budova nyní slouží jako smuteční obřadní síň.
Vždy obdivuji staré kování


Pavouček si tu upředl síťProjdeme si parčík a prohlédneme si hrobku ze všech stran
Pod hrobkou je rybníček,který mě přilákal.Na protější straně hrobky je Dům s pečovatelskou službou,původně Harrachovský špitál.Ten vystavěl v roce 1710 pro zestárlé služebnictvo hrabě Alois Harrach,aby je zabezpečil až do jejich smrti.Zřízení tohoto špitálu bylo na tehdejší dobu výrazným sociálním činem.V původní podobě zůstal špitál až do roku 1878.Jako byty sloužil objekt až do roku 1987.Poté byl zbourán a postaven znovu.Nová stavba se neliší od původní historické.
A teď se jdeme podívat na věžičku,která nad vším vykukuje.Kostel svatého Mikuláše.Je to nejstarší kostel v celém Podkrkonoší.Původně zde stál dřevěný kostel a během husitských válek byl zničen a přilehlá fara vypálena.Kamenný kostel byl vystaven až po více než sto letech roku 1557.
U vchodu je památný strom.Topol bílý.


Další zajímavostí je Plátenický dům,který se v současné době opravuje a tak jsem fotila z dálky.Plátenický dům je renesanční řemeslnický dům plátenického rodu Střížků.Dům se nazývá po pláteníkovi Střížkovi Střížkův.Nejrozšířenějším pramenem obživy v Horní Branné bylo právě tkalcovství.Již od konce 16.století existují záznamy o tkalcovském rodu Střížků.Nejvýznamějším členem rodu byl František Antonín Střížek.V domě měl vlastní obchod,z něho prodával vlákno do celého světa.
Horní Branná je pěkná obec a myslím,že se tu lidem hezky žije.

27.8.18

Jilemnice

Vedra,která nedávala jinou možnost než být doma v naprosto uzavřeném bytě a nebo a to byla lepší volba,je trávit u vody,konečně povolila.V neděli bylo příjemně a tak jsem vybrala nenáročný výlet do Jilemnice a Horní Branné.Nejdříve jsme se zastavili v Jilemnici.Sem jezdíme každou zimu s vnoučatama podívat se na sněhového Krakonoše.
Jilemnice je město v okrese Semily a žije zde 5 500 obyvatel.Je spádovou obcí pro střed západní části Krkonoš a Podkrkonoší.Název Jilemnice je podle stromu jilm,který je zobrazen i na vlajce,kterou město užívá od roku 1999.Za péči o památky získala Jilemnice roku 2012 ocenění Historické město.V Jilemnici jsou nejznámější tyto památky:Jilemnický zámek,kostel sv.Vavřince,budova Radnice a domy ze Zvědavé uličky.Na nich je vidět,že se město o památky opravdu vzorně stará.

Na Jilemnickém náměstí jsou nejzajímavější hodiny na budově Radnice,které bijou nejčastěji v Čechách.Už jsem to zde na blogu popisovala a tak se k tomu vracet nebudu.

Jdeme se podívat na Jilemnický zámek.Nejdříve obdivujeme kostel sv.Vavřince.Je to jednolodní,barokní chrámová stavba.Základní kámen byl položen 10.srpna 1729.Je to veliká stavba,že ji těžko zachycuji celou svým objektivem z protějšího chodníku.
Nakouknu dovnitř přes zavřené mřížované dveře.


Vcházíme do zámeckého parku a před námi se objevuje nádherná budova zámku.
Na místě původně stávala ve 14.století tvrz.Renesanční zámek vznikl v 16.století a založili ho Křinečtí z Ronova .V roce 1701 koupil panství rod Harrachů.Ti během let 1714-1895 přestavěli zámek do současné podoby.Majetek jim byl během druhé světové války zkonfiskován a připadl státu,jehož majetkem je i v dnešní době.V zámku je Krkonošské muzeum.Zámecký park,kde rostou vzácné keře,rostliny a stromy.Jsou tu i sochy svatých.


V parku je příjemně.

HortenziePosezení pod lucernou


Zvědavá ulička

je soubor lidové architektury postavený většinou po velikém požáru města v roce 1788.Každá chalupa na západní straně se posunuje o jednu okenní osu blíž do středu uličky než stavení před ním.Ulička se tím rychle zužuje a stáčí a domy působí dojmem zvědavosti svých obyvatel,kteří chtějí pozorovat dění na tehdejší hlavní třídě.
Součástí Zvědavé uličky je i roubený Šaldův statek,kde je stylová restaurace.Socha sv.Jana Nepomuckého


Chaloupky vypadaly jako z pohádky.


Jilemnické uličkyPamětní deska na jednom z domů.


Budova s pěknou věžičkou je střední škola


Jilm,podle kterého dostala Jilemnice názevJilemnice je pěkné město,líbilo se mi tu.Oceňuji,že je tu pěší zóna.Je tu také hodně pěkně upravených budov.Pokud bude sníh vypravíme se sem opět za sněhovým Krakonošem.