29.8.18

Horní Branná

Horní Branná je obec v okrese Semily v Libereckém kraji a žije zde přibližně 1900 obyvatel.Od Jilemnice je to jenom kousek.V Horní Branné jsem se chtěla podívat hlavně na hrobku rodu Harrachů.Je tu ale i zámek a další zajímavosti.Protože všechno na sebe navazuje,tak jsme se nejdříve vypravili k zámku,kde to všechno začalo.
Renesanční zámek byl postavený v letech 1553-1582 Zdenkem z Valdštejna.Ten ovšem nestačil za svého života zámek dokončit,dokončila ho jeho manželka Marie z Martinic.Po něm byl pánem panství jeho syn Vilém z Valdštejna.Po jeho smrti v roce 1594 připadlo panství synovcům Adamu z Valdštejna a Heníkovi z Valdštejna.Adam poté vykoupil Heníkův podíl a stal se jediným pánem panství.V roce 1606 panství odkoupil Václav Záruba z Hustířan a v roce 1621 bylo Zárubům panství zkonfiskováno a připadlo Albrechtu z Valdštejna.Ten jej v roce 1632 daroval hraběti Otovi Bedřichovi z Harrachu.Během třicetileté války utrpěl zámek rozsáhlé škody.V držení Harrachů zůstal zámek do roku 1945,kdy byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován a získalo je Ředitelství státních lesů a statků v Praze.V roce 1954 přešel zámek do správy obce a ta provedla v roce 1966 rozsáhlou rekonstrukci.Dnes slouží zámek reprezentativním účelům,jsou zde kanceláře a malé muzeum.Expozice je věnovaná K.A.Komenskému,který zde pobýval a spisovateli J.Šírovi,místnímu rodákovi.

Hrobka rodu Harrachů  neboli kaple sv.Kříže je nádherná stavba.Byla započata v roce 1840,vysvěcena byla v roce 1870.Vnitřní stěny hrobky jsou obloženy deskami z černého mramoru se jmény zemřelých.Budova nyní slouží jako smuteční obřadní síň.
Vždy obdivuji staré kování


Pavouček si tu upředl síťProjdeme si parčík a prohlédneme si hrobku ze všech stran
Pod hrobkou je rybníček,který mě přilákal.Na protější straně hrobky je Dům s pečovatelskou službou,původně Harrachovský špitál.Ten vystavěl v roce 1710 pro zestárlé služebnictvo hrabě Alois Harrach,aby je zabezpečil až do jejich smrti.Zřízení tohoto špitálu bylo na tehdejší dobu výrazným sociálním činem.V původní podobě zůstal špitál až do roku 1878.Jako byty sloužil objekt až do roku 1987.Poté byl zbourán a postaven znovu.Nová stavba se neliší od původní historické.
A teď se jdeme podívat na věžičku,která nad vším vykukuje.Kostel svatého Mikuláše.Je to nejstarší kostel v celém Podkrkonoší.Původně zde stál dřevěný kostel a během husitských válek byl zničen a přilehlá fara vypálena.Kamenný kostel byl vystaven až po více než sto letech roku 1557.
U vchodu je památný strom.Topol bílý.


Další zajímavostí je Plátenický dům,který se v současné době opravuje a tak jsem fotila z dálky.Plátenický dům je renesanční řemeslnický dům plátenického rodu Střížků.Dům se nazývá po pláteníkovi Střížkovi Střížkův.Nejrozšířenějším pramenem obživy v Horní Branné bylo právě tkalcovství.Již od konce 16.století existují záznamy o tkalcovském rodu Střížků.Nejvýznamějším členem rodu byl František Antonín Střížek.V domě měl vlastní obchod,z něho prodával vlákno do celého světa.
Horní Branná je pěkná obec a myslím,že se tu lidem hezky žije.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Moc děkuji za Vaše komentáře,které vždy potěší a kterých si velmi vážím.
Vzhledem k mému problému nebudu děkovat každému jednotlivě,odpovím pouze,pokud budete mít nějaký dotaz k uveřejněnému příspěvku.Děkuji za pochopení