pondělí 26. března 2018

Zámek Sychrov

Zámek Sychrov se nachází ve stejnojmenné obci 16 km od Liberce a 6 km od Turnova.Jedná se o státní zámek,jeho správu zajišťuje Státní památkový ústav.Zámek sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů.Posledním majitelem byl Alain Rohan,který přijal v 30.letech 20.století německé občanství.Po druhé světové válce byl majetek Rohanů konfiskován československým státem na základě dekretu.Na místě dnešního zámku stávala původně pozdně gotická tvrz,zničená v průběhu třicetileté války.Barokní zámek byl vybudován v letech 1690-1693.Jednalo se o jednoduchou budovu,jejíž zdi jsou dodnes zachovány v parkovém křídle zámku.K ní byly během několika stavebních úprav v 19.století přistavěny další stavby,které tvořily čestný dvůr a zámecké nádvoří.Ve 20.letech 20.století došlo k modernizaci ve stylu funkcionalismu Od roku 1950 byl zámek postupně zpřístupňován veřejnosti.Byly zde natáčeny pohádky Zlatovláska a Nesmrtelná teta.Udělali jsme si tu zastávku při cestě z Liberce.Krom zaměstnanců zámku,kteří uklízeli po víkendových velikonočních trzích tu nebyla ani noha.Zámek má samozřejmě dlouhou historii.Více na https://www.zamek-sychrov.cz.Zámecká kašna


Nádvoří zámku


Zajímavé kování na dveřích

Součástí zámku je i rozsáhlý anglický park a prohlídkové okruhy.Prohlídka parku je součástí prohlídkového okruhu,to zase jindy.Až bude park rozkvetlý.