pondělí 16. července 2018

Benátky nad Jizerou - zámek a zámecký park

Další zámecký park,kam jsme se vypravili byl zámek v Benátkách nad Jizerou.Od Lysé nad Labem je vzdálen pouhých 12 km.A oba parky mají něco společného a k tomu se postupně dostanu.
Renesanční zámek s sgrafitovou výzdobou vystavěl kolem roku 1525 Bedřich z Donína,který zde v roce 1512 koupil panství.Sgrafito je technika omítkové úpravy povrchů staveb a spočívá v nanesení dvou různobarevných vrstev omítky,přičemž  části horní vrstvy se rytím upraví tak,že kontrastující spodní vrstva pak tvoří požadovanou  dekoraci vnější fasády.
Po potlačení stavovského povstání opustili Donínové  Čechy a jejich majetek byl roku 1620 zabaven.Benátské panství ale už v roce 1599 koupila císařská komora a za Rudolfa II. zde sídlil Tycho de Brahy.Panství se zámkem patřilo Habsburkům  do roku 1647,kdy je císař Ferdinand III. věnoval generálu Janovi z Werthu za jeho zásluhy v třicetileté válce.
Po roce 1720 vlastnil zámek Ignác z Klenové,který měl dobré vztahy s hrabětem Šporkem,sídlícím na nedaleké Lysé nad Labem.Díky tomu získal do zámecké zahrady větší množství plastik z dílny Matyáše Brauna a jeho žáka Františka Adámka.A tady jsme se dostali,co mají zámky v Lysé nad Labem a v Benátkách nad Jizerou společného.Sochy,které jsme obdivovali v parku v Lysé jsou i zde v zámeckém parku.Bohužel z bohaté sochařské výzdoby zbylo jenom něco.
V polovině 18.století byl postaven ještě zahradní pavilon a kašna.Zámek a park postupně chátraly,poslední majitel Ferdinand Kinský v roce 1920 prodal zámek městu.

Malé náměstí v Benátkách nad Jizerou

Uprostřed stojí barokní kaple sv.Rodiny,která byla postavena hrabětem Ignácem Zikmundem z Klenové ve 20.letech 18.století.Od své výstavby sloužila církevním účelům přibližně asi 60 let.Na základě náboženských reforem císaře Josefa II.byla kaple v roce 1783 odsvěcena.Přešla do vlastnictví města a zásadně přestavěna.Jsou tu nyní kanceláře.


Socha Jana Nepomuckého na Husově náměstí


Vstupujeme do zámeckého parkuHospodářské budovy
Socha kojící Panny Marie.Bohužel slunce mi svítilo přímo do objektivu
Prohlédneme si z parku zámek. Uvnitř je muzeum hraček a muzeum města Benátky a sídlí zde Městský úřad.
Pamětní deska Bedřicha Smetany,který zde působil  v letech 1844-1847 jako učitel hudby a zpěvu.


Zde obdivujeme sgrafitovou výzdobu Věž zámeckého kostela Narození Panny Marie
Nádvoří zámkuZámecký park má rozlohu asi 10 ha a rozkládá se pouze na návrší a kolem zámku.Na svazích pod zámkem bývaly a jsou i pořád vinice.Vstupujeme do spodní části parku.
Sochy Atlasa a Herkulesa


 

Atlas
Spodní brána do zámeckých vinic se sochami podzimu a zimy
Zámecký altánek
Ze zámeckých hradeb je vidět na vinice  a město
Vinice

Pomník T.G.Masaryka


Pomník padlých


Pomník Bedřicha Smetany


Bylo zde krásně a teď půjdeme do města osvěžit se zmrzlinou.A potom budeme pokračovat do vesnice Dražice na starou zříceninu.