středa 11. července 2018

Lysá nad Labem - zámek a zámecký park

Návštěvu u mé sestry jsme spojili s výletem do Lysé nad Labem,která není daleko.Chtěli jsme se podívat na zámek a hlavně se projít zámeckým parkem.Zámek není veřejnosti přístupný,slouží od roku 1961 jako domov důchodců.To nám nijak nevadilo chtěli jsme hlavně do zámeckého parku.
Zámek se vypíná nad Zámeckým vrchem.Byl vystavěn na místě původní tvrze z počátku 11.století.Později zde stával hrad,jehož majitelem byl rod Přemyslovců a také byl v držení některých českých královen.Poslední zmínka pochází z doby panování krále Ferdinanda I,který nechává přestavět hrad na honosný renesanční zámek.Záminkou se také stal požár,který vypukl roku 1558 a kromě hradu postihl i celé město.V roce 1548 byl zámek povýšen na královský.Největší zásluhy o renesanční podobu zámku měl Rudolf II,který si jej oblíbil jako své lovecké sídlo.Součástí zámeckého areálu je i Klášter bosých augustiniánů sv.Jana Nepomuckého.Zámek,park a klášter jsou dnes chráněny jako kulturní památky České republiky.

 Klášter bosých augustiniánů sv.Jana Nepomuckého je nyní sídlem Státního oblastního archívu Praha


Zámek je honosná budova a babičkám a dědečkům se tady doufám žije dobře.

Pěkné posezení před domovem důchodců


Vcházíme do parku,který se dělí na tzv.francouzský libosad a anglický park.Hrabě Swéerts - Sporck založil anglický park v letech 1741-1750,který měl výměru 21 ha a jeho součástí je listnatý les,ale také zelené bludiště.
Pohled na zámek z parku


Francouzský park je dekorován bohatou sochařskou výzdobou.Je zde umístěn alegorický soubor soch,spojených s člověkem a přírodou,který nemá ve světě obdobu.Záhony lemuje šest soch klasicistních  antických božstev a dále sochy sfing,lvů a lvic.Sochy zhotovil zřejmě sochař F.Adámek i když jeho jméno není nikde uvedeno,ale v té době měl pro hraběte pracovat.
/ čerpáno ze stránek Informačního centra Lysá nad Labem/
 
Sochař Matyáš Bernard Braun vytvořil alegorický soubor 12-ti měsíců a čtvero ročních období.


Bludiště je protkáno sítí vycházkových pěšin.

 


Park je nádherný a stálo za to se sem  i ve velmi horkém dni vypravit.