neděle 8. července 2018

Valdštejnská lodžie a Libosad a městečko Železnice

Vydejme se po stopách zapomenutých snů...

Valdštejnská lodžie je unikátní barokní památka jediná svého druhu ve Střední Evropě.Stojí na okraji Sedliček,části města Jičína,se kterým je spojena 2 km dlouhou lipovou alejí.
Valdštejnskou lodžii a park Libosad založil vévoda Albrecht z Valdštejna na úpatí kopce Zebína kolem roku 1627.Důmyslný krajinný plán vévody,jimž měly být vzájemně spojeny bývalý kurtuziánský klášter ve Valdicích,kostel sv.Jakuba v Jičíně a vrch Veliš však nebyl dokončen a sny nebyly uskutečněny.Tato majestátní stavba vznikla jako součást takzvané komponované barokní krajiny.Tu navrhli Valdštejnovi italští architekti jako krajinnou osu spojující sakrální stavby,krajinné dominanty a město Jičín.Centrum této kompozice měl být chrám sv.Jakuba v Jičíně.Letohrádek byl zřejmě určen ke kratochvilným radovánkám,k pořádání koncertů a divadel.Dále se předpokládá,že se budova měla využívat jako pozorovatelna hvězd a pro sledování dalších přírodních úkazů,jako je letní a zimní slunovrat.Co zůstalo je torzem původního záměru.Stavební práce byly zastaveny roku 1632.Terasa lodžie je však doposud místem průniku pěti krajinných os,na jejichž koncích lze sledovat východ a západ slunce za rovnodennosti i slunovratů.Jeviště velkolepých slavností vévodova dvora mělo být zřejmě i útočištěm osoby podřizující svůj život horoskopům a astrologii.
Valdštejnská lodžie byla dlouho opuštěná a téměř se proměnila ve zříceninu.Ale obětaví lidé se pustili do opravy.Celý areál prochází rekonstrukcí.

Vrch Zebín



Vstupujeme do Čestného dvora


Zajímavý kryt na studnu





Čestný dvůr


V rohu dvora je stylová kavárnička.Další zajímavostí dvora je dřevěný domeček,tzv.pozorovatelna.Je na něm umístěna hvězdná mapa,mapy zvěrokruhu,kolo osudu,optická kouzla a další věci.





Svůj životní příběh zde vypráví sám vévoda Albrecht z Valdštejna,hlasem Miroslava Kněborta.


Osmistěnný sál


Expozice Roberta Smolíka









Lodžie je nádherná stavba






Libosad - zahrada

Zahrada měla být podle plánu opatřena fontánami a vodotrysky.V dolní části měly být velké bazény napájené z Valdického potoka.








Odlehlé zákoutí horní části parku obývá poustevník.Dřevěná socha sedí v umělé jeskyni.



Zahradou prochází naučná stezka


Rostou zde vzácné druhy dřevin





Strom Olgy Havlové


V areálu se koná hodně zajímavých akcí.Určitě se sem zase někdy vrátím.Je to kouzelné místo s atmosférou a fandím lidem,kteří se rozhodli dát to tady do pořádku.


Cestou zpátky jsme si udělali zastávku v obci Železnice.Manžel zde trávil v dětství prázdniny u své tety.Dokonce jsme objevili i její domek,který má ovšem už jiné majitele.

Empírová budova radnice z roku 1826





Socha Panny Marie


Pomník mistra Jana Husa


Městská památková zóna






Slunce  pořádně pálí a tak se schováváme do stínu stromů a těšíme se do klimatizovaného auta.Vracíme se domů